Liên hệ

LIÊN HỆ ĐỂ THAM GIA SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Phòng Giới thiệu việc làm: 02043854344
Hotline: 02043854344
Email: trungtamgtvlbacgiang@gmail.com

DOANH NGHIỆP THAM GIA TÀI TRỢ SÀN VIỆC LÀM 4 NGÀNH CÔNG NGHIỆP DOANH NGHIỆP TRỌNG YẾU

Vina Prauden

Danh Thượng- Danh Thắng- Hiệp Hòa- Bắc Giang

vN OG

thanh hóa