Điều kiện, cách tính mức hưởng chế độ ốm đau

om-dau-15434465010531757573626
0
Chế độ ốm đau là một trong những chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân văn, nhằm bảo đảm thu nhập cho người tham gia BHXH tạm thời bị gián đoạn do phải nghỉ việc vì ốm đau, tai nạn…

Theo quy định tại Điều 24 Luật BHXH năm 2014, đối tượng được hưởng chế độ ốm đau là:

Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng; Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng – dưới 3 tháng; Cán bộ, công chức, viên chức; Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Để được hưởng chế độ ốm đau, những đối tượng trên phải đáp ứng điều kiện nêu tại Điều 25 Luật này:

– Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Riêng trường hợp do tự hủy hoại sức khỏe, say rượu hoặc sử dụng ma túy, tiền chất ma túy thì không được hưởng chế độ ốm đau;

– Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Theo khoản 1, Điều 28 Luật BHXH năm 2014 và khoản 1, Điều 6 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, chế độ ốm đau được tính như sau:

Với những trường hợp ốm đau thông thường: Mức hưởng chế độ ốm đau = Tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc x 75 (%) x Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau

Với trường hợp điều trị dài ngày: Mức hưởng chế độ ốm đau đối với bệnh cần chữa trị dài ngày = Tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc x Tỉ lệ hưởng chế độ ốm đau (%) x Số tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau

Trong đó, nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên: Mức hưởng tính theo tháng = 65% x Mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 – 30 năm: Mức hưởng tính theo tháng = 55% x Mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm: Mức hưởng tính theo tháng = 50% x Mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Related Blogs

Leave us a comment